1423. 16. december. Tata i Ungarn


Kong Sigismund stævner kong Erik til at indfinde sig i Ofen til afgørelse af sagen imellem denne og de holstenske grever.

Tekst efter A.

Tekst

Wir Sigmund von gotes gnaden Romischer kunig zuallenzeiten merer des reichs und zu Ungern zu Behem Dalmacien Croacien etcetera kunig / embieten dem durchleuchtigisten fursten heren Erichen zu Denmarken Sweden Norweigen etcetera kunig / unserm lieben bruder / bruderliche liebe mit merung alles heiles / ♦

Durchluchtigister furst lieber bruder ♦

Von solicher zweitracht wegen die zwischen euch an einem / und den hochgebornen Heinrichen Adolffen vnd Gerharden gebrudern herczogen zu Sleszwig / vnd grauen zu Holsten Stormarn vnd Schauwenburg / vnsern lieben oheimen vnd fursten an dem anderen teil langczeit verlauffen haben vnd noch sind / vnd ir der sach beider teil mechtiklich an vns gegangen vnd komen seit / nach ewer anlasz brieff auszweisung / also heischen vnd laden wir euch mit crafft disz briefs / das ir / oder die ewern / mit ewer voller macht / des nechsten tags uber drey monet aneinander komenden nach dem tag / als disz vnser brief . in ewer behawsung geantwurt ist zu Ofen gesteen sollet rechtes durch vnsselber / oder die vnsern / oder vnser brief / zwischen euch beiden teilen zupflegen / nach lautt ewer anlasz vnd machtbrief die vns daruber vnder ewerm anhangendem insigel geschickt sind vnd wollet auch mit euch auf denselben tag bringen / brief / kuntschaft vnd anders wes ir mainet zugemessen / vnd ob ir auf den vorgenomeden tag vnd in vorgeschriben masze nicht komet so wolden wir dennoch dem anlasz zwischen euch nach geen vnd genug tün / als wir das dem andern teil zugeleither weisz / mit vnsern brieffen auch verkundet haben . ♦

Geben zu Totans versigelt mit vnser kuniglichen maiestat aufgedruchtem insigel nach Crists geburt viertzehenhundert jar vnd dornach in dem xxiij jare . am nechsten donerstag vor sant Thomas des heligen zwelffbotten tag / vnserr riche des Vngrischen etcetera in dem xxxvij des Romischen in dem xiiij vnd des Behemischen in dem vierden jare /

Oversættelse

Vi Sigismund af Guds nåde romersk konge, til alle tider forøger af riget, og konge af Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien osv. overbringer vor kære broder, den særdeles strålende fyrste hr. Erik, konge af Danmark, Sverige, Norge osv., broderlig kærlighed med forøgelse af alt godt.

Særdeles strålende fyrste og kære broder!

Som følge af den strid, der har pågået længe og til stadighed pågår imellem jer på den ene side og de højbårne brødre Heinrich, Adolf og Gerhard, hertuger af Slesvig og grever af Holsten, Stormarn og Schauenburg, vore kære frænder og fyrster, på den anden, og som følge af at I, begge parter, har bemyndiget os til at dømme i sagen, sådan som det fremgår af jeres brev med aftalen herom, byder og inviterer vi jer eller jeres folk med jeres fuldmagt i kraft af nærværende brev til at være i Ofen om tre måneder, efter dette vort brev er blevet jer overdraget i jeres kvarter, til at pleje ret imellem begge parter ved os selv eller ved vore stedfortrædere eller ved vort brev; dette i overensstemmelse med jeres beseglede fuldmagt og aftale herom, som er blevet os overbragt, og I skal også tage breve, beviser og det, som I ellers finder passende, med jer til den samme dag. Og kan I ikke indfinde jer til førnævnte dag på førnævnte måde, vil vi ikke desto mindre undersøge anliggendet imellem jer og afgøre det, sådan som vi også med vort brev har meddelt jeres modpart.

Givet i Tata, beseglet med vort påtrykte kongelige majestæts segl, år 1423 efter Kristi fødsel på torsdagen før den hellige apostel Sankt Thomas' dag, i vort 37. år som konge af Ungarn osv., i vort 14. år som romersk konge og i vort fjerde år som konge af Böhmen.