1423. 17. december. Rom


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Peder Jonsen, klerk fra Roskilde stift, om at få provision på kanonikat og præbende i Roskilde, skønt han forud har et evigt vikariat i Västerås.

Kanonikat og præbende er ledige efter Jens Madsens død; denne var ganske vist ikke i besiddelse af dem ved sin død, men siges at have haft retten dertil; der førtes proces om dem mellem Jens Madsen og Nicolaus Ragwaldi, dekan i Strängnäs, men uden at der blev truffet afgørelse.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Petrus Jone clericus Roskildensis diocesis, quatenus sibi de canonicatu et prebenda ecclesie Roskildensis per obitum Johannis Mathei vacantibus, seu ad quos, licet possessionem eorundem tempore dicti obitus sui non esset consecutus, ut dicitur, jus habebat [fructus 5 mr. distributionibus cotidianis non computatis], .. sive premisso sive alias quovismodo .. vacent, aut lis super ipsis in Romana curia aut extra inter quascunque personas et presertim inter predictum quondam Johannem ac Nicolaum Ragwaldi decanum Strenginensem ... pendeat indecisa, dignemini providere, non obstante perpetua vicaria ecclesie Arosiensis, de qua sibi concessum sit auctoritate apostolica provideri, cujus possessionem non habet [fructus 6 mr.].

Concessum.

Datum Rome 16. kal. jan. anno 7.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.