1423..


Biskop Henricus v. See af Slesvig sælger godset Satrupholm til Heinrich v. Alefeld for 1500 mark lybsk.

Tekst efter Cypræus l.l.

Tekst

Episcopus Henricus vendidit prædium Satropholm 1500 marcis Lubecensibus Henrico ab Alefeld, ut ex literis super ea emptione confectis, quæ Suavestedii sunt, colligitur. Anno 1423.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.