1423.. Mou birketing


Tingsvidne af Mou birketing om, at Strebæk er herredsskel (til Hindsted herred) og markskel.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingswindne aff Mow birck[1] Stredbeck att were rett herritzskiell och marckeschiell. ♦

1423. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.