1423. .


Mads Torstensen ((Vognsen) til Stenshede) af Boller mageskifter med Peder (Larsen (Friis)), biskop i Børglum.

Som medbeseglere optræder hr. Erik Eriksen ((Banner) til Vinstrup), høvedsmand i Vendsyssel, og Jens Eriksen (Banner) af Asdal.

Udtog efter Rep. l.l.

Tekst

Madz Thorstenszens af Bollers mageskifte med bisp Peder af Børlum, til vitterlighed underseglet hr. Erich Erichszen høvedsmand i Vensyszel og Jesze Erichszen af Asdahl, dato 1423.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.