1423..


Biskop (Kristian Hemmingsen) af Ribe udsteder to vidisser vedrørende fru Pernille Pedersdatters pantsættelse af gods på Sjælland til Hans Reimersen i 1380.

Tekst efter reg. De vidimerede breve er udgivet under ét nr. i DD 4.II.89.

Tekst

Thuende vidisser vnder bisp aff Riibis och nogenn flere theris segell, att frw Pernille Pedersdatther panttsetter Johann Remmerssenn altt hindis gotz ehuor thett finndis vdj Siellandt. ♦

1423. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.