1423..


Fikke von Vitzen af Vemmetofte kvitterer Jens (Andersen (Lodehat)), biskop af Roskilde, for 166 lødige mark, for hvilke han havde haft biskop Jens' gods i pant.

Tekst efter reg.

Tekst

Ficke vonn Bøssen[1] aff Wemetofftt breff giffuitt bisp Jens aff Roskilde paa otthesindztiuge och sex lødemarck, hand haffde bisp Jenssis gotz j pantt fore. ♦

1423. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.