1423.


Margrete, Otto Oldelands enke, skøder sit gods i Vandsted og et bol i Hjørring.

Tekst efter reg.

Tekst

Skøde breff att Margrett Henriches datter Otthe Ollelands effter leuerske haffuer skøtt B[ørlum][1] Kloster alt hinnes godtz wdj Wandtstedt oc ie[th][2] boel wdj Hørring ♦

Mcdxxiij

1. B[ørlum]] lakune i reg. udfyldt efter ÆA III 87. 2. ie[th]] lakune i reg. udfyldt efter ÆA III 87.

Oversættelse

Skødebrev, at Margrete Henriksdatter, Otto Oldelands enke, har skødet Børglum kloster alt sit gods i Vandsted[A] og et bol i Hjørring.

1423.

A. Vandsted, Sankt Hans sogn, Vennebjerg herred.