1423..


Erland Hansen (Krugelund) overlader Sten (Tygesen) Basse et pantebrev på Bullerup Hovedgård (med en pantesum på 60 nobler og 100 lybske mark), som han havde fået af hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup).

Tekst efter reg.

Tekst

Erlannd Hannssønn till Krugelund oplader Steen Basse ett pantebreff som hand fich aff forne her Axell Anderssøn paa Boldrup for lx nobelle och c lyske marck ♦

Anno 1423 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.