1423..


Hr. Sten (Tygesen) Basse lejer alt Antvorskov klosters gods i Bullerup i Åsum herred (senere i Bjerge herred) og Kærby (nu: Over Kærby) i Bjerge herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Steen Basse bekiendelsse breff, att haffue vdj leie aff closterit ald dieriss guodtz vdj Boldrup i Aasum herrit saa och thet guodtz Kierebye i Bierge herrit ♦

1423 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.