1423..


Oluf Andersen af Hulby og Morten af Eskilstrup (nu: Eskilstrup Overdrev) sælger og skøder en gård i Sudergade i Skælskør, som de havde arvet efter Peder Andersen, borgmester i Skælskør, til Kristian Olufsen.

Tekst efter reg.

Tekst

Oluff Anderssønn aff Holby och Morten aff Eskildorp, solde och schiødte Christenn Olssøn en gaard som the arffuede epter Per Annderssønn borgemester wor i Schielskør, liggenndis ibidem i Sudergadenn østen till sancti Hannssis wenge jord ♦

1423 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.