1423.


Tingsvidne om nogle druknede personer.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingsuidne om nogle som vare drucknede, ♦

1423. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.