1423.


Bodil Nielsdatter pantsætter en gård i Brenderup til Peder Håg for fire mark sølv.

Tekst efter reg.

Tekst

Bodild Nielsdatters pantebreff thill Peder Haag paa en gaard i Bendorp i Glofftorp[1] for 4 ℳ sølff ♦

1423. ♦

1. Glofftorp] Således reg., Glorup er imidlertid ikke et sogn, og der må foreligge en fejl for Gudbjerg sogn, hvor Brenderup ligger.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.