1423.


En dom om deling af bondegods.

Tekst efter reg.

Tekst

Pergmetz dom, att thennd som haffuer miest j en bondegaardt, bør thend att besidde. : ♦

1423. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.