1423.


Jakob Bondesen afstår fra at gøre krav på det gods i Elsted sogn, som hans fader, Bonde Pedersen (af Handrup), skødede til Øm kloster, og han stadfæster sin faders gavebrev.

Tekst efter reg.

Tekst

Jep Bondssens breff at hand oplader at tale paa thet godtz som <hans>[1] fader Bonde Pederssenn skøtte till Emcloster som ligger vdj Elsted sogenn, och stadfester samme hans faders breff[a]

Daterit, mcdxxiij ♦

1. <hans>] mangler i reg.; suppleret i ÆA.
a. hans faders breff] jf. DD 1413, nr. 14130000005.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.