1423. [Næstved]


Sortebrødrene i Næstved oplader ejendom til Jes Ipsen.

Tekst efter reg.

Tekst

Swortæ brødre po broder Nielss Sappes wegne oplader Jess Ipssøn i Nestuet all then æyendom som the haffde i forscrefne stenhusse gard[a] ♦ Mcdxxiii ♦

a. forscrefne stenhusse gard] Dipl. Dan. 1412, 14129999034 .

Oversættelse

Sortebrødrene oplader på broder Niels Sappis vegne Jes Ipsen i Næstved al den ejendom, som de havde i førskrevne stenbyggede gård. 1423.