1423.


Germund Jensen sælger gods til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Germen Jenssøn solde oc skøttæ closter for fult wærdt all sin rættighet oc æyendom i een gard i Stuby Hammersherret på then nørre sidhæ østen gildis huset liggendis huilken gard Nis Piilt oc Pæder hans søn fingæ aff hans moder fader Jens Hemingssøn oc siden ær kommen tiil closters hæffd for langæ ♦ Mcdxxiii ♦

Oversættelse

Germund Jensen solgte og skødede for fuld værdi klosteret al sin rettighed og ejendom i en gård i Stuby i Hammer herred, der befinder sig på nordsiden øst for gildehuset. Gården fik Niels Pilt og hans søn Peder af hans morfader Jens Hemmingsen, og for længe siden fik klosteret hævd på den. 1423.