[1423 - 1439].


Den kongelige justitiar Iven Fos tildømmer Folmer Henriksen hr. Tue Nielsens gods.

Tekst efter reg.

Tekst

h. Item ith widne aff Laalandsfarlandsting att Jens Andersøn aff Windebygaard fick ith dom breff før Iffuenn Foss døde som liuder paa her Tue Nielsøns godz oc Folmer Henricksøn bleff tilldømtt / ♦

Datum onsdagenn nest for fastelaffuen / mcdlj / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.