[1423 - 1439].


Den kongelige justitiar Iven Fos tildømmer Folmer Henriksen det gods, som han arvede efter sin fader Henrik Nielsen.

Tekst efter reg.

Tekst

i. Item ith widne aff Nørherritts ting att Jenns Andersøn aff Windebygaard lod lesse ith dombreff paa Nørherritz tinng før Iffuenn Foss døde liudenndis att Folmer Henricksøn bleff de gods tildømptt hand arffuede effter sinn fader Henrick Nielssøn / ♦

Datum nest tisdag for sankt Giertrudsdag / mcdlj / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.