1423.


Jens Pedersen pantsætter seks agre i Borup mark til Vrejlev kloster.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth Jenns Perszønns[1] pannthe breff paa vj ager y Borups march[2] : ♦

Aar : Mcdxxiij[3]

1. Jenns Perszønns] Jens Persøns reg. (1573). 2. Borups march] Borupsmarck reg. (1573). 3. Mcdxxiij] 1433 reg. (1573).

Oversættelse

Et pantebrev af Jens Pedersen på 6 agre i Borup mark.

År 1423.