1424. 4. januar. Rom


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Jens Pedersen (Jernskæg), kannik i Roskilde, om at få fornyet provision på provstiet sammesteds, som han har fået overdraget af biskoppen, idet han tvivler på overdragelsens gyldighed på grund af nogle pavelige reservationer.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Vacante prepositura ecclesie Roskildensis per promotionem magistri Olavi .. ad ecclesiam Arosiensem a s. v. factam, .. Johannes Petri canonicus prebendatus dicte Roskildensis ecclesie preposituram predictam auctoritate ordinaria sibi collatam extitit assecutus, prout eam hodie possidet pacifice.

Dubitat tamen collationem et assecutionem predictas ex certis causis, presertim reservationibus apostolicis sibi obsistentibus, viribus non subsistere.

Supplicat igitur .., quatenus sibi gratiam facientes specialem ipsumque ab omni inhabilitatis macula, si quam occasione premissorum contraxerat, penitus[1] absolventes ac alias habilem facientes, de prepositura predicta, que dignitas curata et electiva existit [fructus 15 mr.], eidem Johanni dignemini providere, non obstantibus predictis canonicatu et prebenda [fructus 6 mr.], quos obtinet.

Fiat. O.

Datum Rome pridie non. jan. anno 7.

1. penitus] rettet i APDprimitus Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.