1424. 29. januar. Rom


Pave Martin 5. imødekommer en ansøgning af Erik Larsen (Lunov), kannik i Roskilde, om bekræftelse på sit valg til ærkedegn i Århus, som han har fået efter den tidligere indehaver Peder Gyllings død, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i Roskilde.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Vacante archidiaconatu ecclesie Arusiensis per obitum Petri Gullen , Ericus Laurentii canonicus ecclesie Roskildensis eundem archidiaconatum, qui curatus et dignitas maior post pontificalem in eadem ecclesia existit, auctoritate ordinaria sibi collatum extitit assecutus.

Dubitat tamen ex eo, quod dictus archidiaconatus dignitas maior post pontificalem existit, ipsum fore reservatum, et alias assecutionem predictam viribus non subsistere.

Supplicat igitur, quatenus sibi de dicto archidiaconatu [fructus 16 mr.] dignemini providere, non obstantibus canonicatu et prebenda ecclesie Roskildensis predicte [fructus 12 mr.], signantes ut petitur.

[Fiat. O. Datum Rome 4. kal. febr. anno 7.]

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.