1424. 14. februar.


Jakob Pedersen, bymand i Ystad, sælger Åge Pedersen al den rettighed, han havde i den gård, han havde arvet efter sin far Peder Jepsen.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Jäp Petterson byman i Ystedt sällier beskedelig man Åke Petterson all den rettigheet han ägde i den gård, som han arftt eftter sin fader Petter Jeyepson . Datum die Valentini, den 14 februarii 1424.

b) Än Jep Pedersons kiöpebreef gifwet een mand Age Päderson på een sin federnes wagnar arfde gård. Datum 1424.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.