1424. 25. februar.


Kristine Klementsdatter, enke efter Albrekt Hennekesen, skøder og sælger til hr. Niels Svendsen (Sparre) af Ellinge en gård mod nord ved åen i Everöd (Gärs härad), hvor Frende bor, og som giver en øre i landgilde, og et møllested i den samme by. Gården og møllen er hendes fædrene arv. Hun forpligter sig til at holde Niels Svendsen og hans arvinger fri for nogen tiltale og til at stille erstatning, hvis Niels skulle miste godset pga. hendes eventuelle mangelfulde hjemmel.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff[1] se eller høræ læsit hilsær[2] jac Cristina Clemenzstotter Albridh Hennekæssøn efterleuære ewinnelighæ meth gwdh ♦

Theth skal allæ mæn wetherlikth ware nerwerendis ok kommeskulendis thet jek witherkenner mik emom welboren man her Niels Suenssøn j Ellingæ riddære at hawæ solt ok affhenth ok skøt meth thettæ mith opnæ breff til ewerdeligh egho en min gard liggendæ j Æwerthæ northen wid aan ok po bor Frende ok giwer en øræ korn til landgildæ ok en møllestadh j then sammæ by liggindæ meth allæ then gordzs ok mølles tilliggilsæ enktæ wnden taghet hwilkith gozs som ær mith rettæ fethernæ ♦

Item kennes jac thet jac hawer opboreth aff forde her Niels Suenssøn fore thet forsagthæ[3] gozts fæ ok fultwerdh so at mik aldeles wel nøgher ♦

For thy binder jek mik til ok minæ arwingæ at fri ok himlæ ok til sta forde her Niels Suenssøn ok hans arwingæ thet forde gozts til ewerdælig egho for huar manzs til tal ♦

Ok wore thet so ath thet forde gozs gingæ hanum off for min wanhemmil tha binder jac mik til ath gøre hanum skatheløsth meth so goth gozts ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum bonorum videlicet Magni Baad advocati placiti generalis Scanie Johannis Stigssøn in Nææs armigeri et Nicholai Suenssøn in Orneberghæ et Mathie Petri presbiteri presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cdxxiiii ipso die beati Mathie apostoli ♦

1. breff] tilføjet over linjen, A. 2. hilsær] i rettet fra et andet bogstav, A. 3. forsagthæ] g efterfulgt af et påbegyndt bogstav, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.