1424. 12. marts.


Hertug Adolf 8. af Slesvigs privilegium til folkene på Femern.

Hertug Adolf erklærer, at han har givet dem af hans stakkels folk på Femern, som var blevet fordrevet af kong Erik 7. af Pommern, og som vel at mærke endnu er i live, tilladelse til at tage deres nedarvede besiddelser og deres ejendom i besiddelse igen.

Endvidere erklærer hertug Adolf, at han og hans arvinger vil lade enhver blive ved sine gamle rettigheder og sædvaner og ved al ret.

Endvidere giver hertug Adolf folkene på Femern skattefrihed fra mikkelsdag, dvs. 29. september 1424, og fem år frem.

Tekst

Van Godes gnaden wy Alleff / hertoge tho Schlesewick / unde greue[1] tho Holsten / Stormeren / unde tho Schowenborch / bekennen unde bet{ue}gen openbahre an desme breue vor alszweme[2] de ene zen edder horen leszen[3] / dat wy unsen armen[4] l{ue}den / de van deme koninghe van Dennemarcken[5] van vnseme[6] lande[7] Vemeren vordreuen[8] worden / gheorlouet[9] unde gh{ue}nt[10] hebben / dat de ghennen[11] / de dar noch van[12] leuen[13] / ein jewelick[14] vppe[15] s{ue}n erve unde uppe dat syne wedder buwen moghe / unde willen wy unde vnse[16] eruen enen yewelcken[17] by older rechticheid[18] unde wonheid[19] laten[20] / unde by alleme[21] rechte beholden / allze vnse[22] vorvaren vore unde vnse[23] elderen en in vortyden geuen[24] hadden / unde willen en[25] ok gerne van nuto S{ue}nten Michels dage[26] an[27] / vort ouer[28] vyff jahren vryheid[29] geuen[30] / dat ze vns[31] denne unde vnsen eruen[32] unde[33] nakomelingen darna wan de vyff jahr umme kommen s{ue}n / schat / rente / pacht / beede / tyns unde gulde[34] daruan[35] geuen[36] .

Desto groterer witlicheid hebbe wy hertoch[37] Alleff vorbenomed vnse[38] jngezegel mid witschop vor deszen[39] breff ghehenged laten / de geuen[40] isz na Godes bort[41] veertein[42] hundert jahr / darna an deme veer unde twintigesten jahre / des ersten sondages in der vasten.

1. greue] greve, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 42. 2. alszweme] alsweme, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 42. 3. leszen] både Kortholt, Femaria desolata (1673), p. 25, og Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 42, læser letzen. 4. armen] vramen, Ab1; framen, Ac1. 5. deme koninghe van Dennemarcken] dem köning Erich van Dennemarcken, Rep. nr. 6086 l.l.; koning Erick, Ab1; koning Ericke, Ac1. 6. vnseme] unseme, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 7. lande] vnseme lande, Rep. nr. 6086 l.l. læser unsern lande. 8. vordreuen] verdreven, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43; gedreven, Ab1; ghedreven, Ac1. 9. gheorlouet] gheorlovet, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 10. unde gh{ue}nt] unde gegunnet, Ab1; unde gegunnet, Ac1. 11. de ghennen] de jennen, Rep. nr. 6086 l.l.; en islick, Ab1; islich, Ac1. 12. van] aff, Ab1; aff, Ac1; af, Rep. nr. 6086 l.l. 13. leuen] leven, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 14. ein jewelick] ein jeder, Rep. nr. 6086 l.l. 15. vppe] uppe, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 16. vnse] unse, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 17. yewelcken] jewelcken, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43; jeglichen, Rep. nr. 6086 l.l. 18. rechticheid] rechticheyt, Ab1; gerechticheyt, Ac1; gerechticheitt, Rep. nr. 6086 l.l. 19. wonheid] wonheyt, Ac1; gewonheyt, Ab1; gewandheidt, Rep. nr. 6086 l.l. 20. laten] tho lathende, Rep. nr. 6086 l.l. 21. alleme] Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43, læser herfor fejlagtigt alleine. 22. vnse] unse, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 23. vnse] unse, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 24. geuen] geven, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 25. en] ehm, Rep. nr. 6086 l.l. 26. S{ue}nten Michels dage] Michaelis dagh, Rep. nr. 6086 l.l. 27. an] van nuto S{ue}nten Michels dage an, dvs. fra 29. september 1424. 28. ouer] over, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 29. vryheid] freyheidt, Rep. nr. 6086 l.l. 30. geuen] geven, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 31. vns] uns, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 32. vnsen eruen] unsen erven, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 33. unde] und, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 43. 34. gulde] gelde, Rep. nr. 6086 l.l. 35. daruan] darvan, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 44. 36. geuen] geven, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 44. 37. hertoch] hertog, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 44. 38. vnse] unse, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 44. 39. deszen] dessen, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 44. 40. geuen] geven, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 44. 41. bort] Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 44, læser herfor fejlagtigt wort. 42. veertein] veer tein, Kortholt, Femaria desolata (1695), p. 44.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.