1424. 13. marts . Zutphen


Rådet i Zutphen kvitterer over for kong Erik 7. af Pommern for, at Derick Ficke den Yngre, borger i Zutphen, har modtaget en tredjedel af det beløb lydende på 810 arnhemske gylden, som kong Erik skylder Derick Ficke. I forlængelse heraf erklærer rådet i Zutphen, at den første betalingstermin således er blevet overholdt.

Udtog efter Rep. l.l.

Tekst

Burgermeistere, schepen ende raet der stat van Zutphen.

Vor ons in gerichte ende in schependom is gekomen Derick Ficke die junge , onse medeburger, ende bekande, dat her Erich koning hem wal vernoget heft van eynen dirdendeel alse vor den irsten termyne in afkurtinge alsulcker 810 arnhemscher guldene, die syne gnaden Derike Ficken schuldich syn, welck derdendeel ende irste termiin Derike veruallen ende verschinen sal nu op onser vrouwen dage assumptio neist comende, ende heft den fursten vurscreven van den irsten derdendeel quiit gelaten.

Onser stat secreet.

Gegeuen des manendages na invocavit.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.