1424. 23. marts. Kristrup birketing


Tingsvidne af Kristrup birketing om, at seks synsmænd har hjemlet, at fiskegården Dybgård i Randers Fjord ligger på et område, der retmæssigt tilhører Lave Jensen (Brok) af Clausholm.

Tekst efter reg.

Tekst

f. Item ith widne aff Cristrup biercke tinng att vj siuns mennd haffde hiemmelett att the iij deele aff enn fiske gaard y Rannders fiørdtt som kallis Diubegaard staar paa Lage Jennsøns aff Claxholm rette grund / ♦

Datum torsdag for wor frwe dag y faste / mcdxxiiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.