[1424]. 14. april. Flensborg


Ludovicus de Cattaneis, kong Sigismunds udsending, anmoder hertugerne af Slesvig, Heinrich, Adolf og Gerhard, om at indfinde sig i Flensborg for at besigtige hans fuldmagt.

Tekst efter Aa1.

Tekst

Illustres principes et magnifici domini, dominus serenissimus et invictissimus princeps et dominus noster, dominus Sigismundus, dei gratia Romanorum etcetera rex, cupiens, quantum potest[1] , in litibus, que coram eo vertuntur pro nunc, vexacionibus et dispendiis obviare in hiis, que per viam compromissi in se facti decidere debet et vult, me ad hoc regnum Dacie et ad vos misit, michique commisit ac potestatem et autoritatem inter partes, videlicet illustrissimum regem Dacie etcetera et vestrum, videndi et cognoscendi concessit.

Ideo vos affectuosissime precor, quatenus velitis et vobis placeat, ut sequitur[2] decisio cause inter vos et dictum dominum regem vigentis, huc venire omnes, vel saltem aliquis vestrum pro omnibus, vel procuratores ydoneos transmittere ad videndum commissionem et potestatem meam[A], michi in hac parte concessam, et <ad audiendum>[3] quicquid super eam vobis loqui voluerimus, quibus secure huc veniendi, standi ac recedendi per latorem presencium salvum conductum illustrissimi domini, domini regis Dacie prefati, prout videbetis, transmitto.

Qua propter iterato vos precor, ut hodie vel saltem cras huc veniatis, vel mittatis infallanter[4] , quoniam vobis affirmo, quod secure potestis venire vel mittere, quia ultra salvum conductum habeo bonam promissionem ab hiis, qui sunt hic pro ipso rege Dacie.

Datum in Flensborgh die xiiij aprilis.

Ludovicus de Cataneis de Verona legum doctor serenisimi domini, domini Romani etcetera regis consiliarius et commisarius.

1. potest] patet Aa1. 2. sequitur] = sequatur . 3. <ad audiendum>] Indsat af Sejdelin i Dipl. Flensborgense. 4. infallanter] = infallaciter .

Oversættelse

Berømmelige fyrster og stormægtige herrer! Vores ophøjede og særdeles ubesejrede fyrste og herre, hr. Sigismund, af Guds nåde romernes konge og så videre, ønsker i de sager, der for øjeblikket verserer for ham, med så mange anstrengelser og udgifter, han formår, at imødegå de stridigheder, som han bør og vil afgøre på grundlag af gensidig aftale imellem stridighedernes parter om at kåre ham til opmand.

I den henseende har han sendt mig til Danmarks rige og til jer, og han har overdraget og tilstået mig fuldmagt og myndighed til at anstille undersøgelse og etablere sandheden imellem parterne, dvs. den særdeles berømmelige konge af Danmark og så videre og jer.

Derfor beder jeg jer på det allerkærligste om, at I alle kommer her, for at en afgørelse i sagen, der pågår imellem jer og nævnte hr. konge, kan finde sted, eller i det mindste en af jer på alles vegne; eller at I vil sende passende prokuratorer til at påse det opdrag og den fuldmagt, der er blevet mig overdraget i denne sag og påhøre, hvad vi måtte have at sige i denne sag. Vi sender jer ved nærværende brevfører den særdeles strålende herres, førnævnte hr. kongen af Danmark, lejdeskrivelse, med hvilken I sikkert kan ankomme hertil, blive her, og drage herfra.

Derfor beder jeg jer atter om at komme hertil i dag eller i det mindste i morgen, eller at I sender betroede folk, eftersom jeg bekræfter over for jer, at I kan komme eller sende folk sikkert; fordi jeg ud over det frie lejde har godt løfte fra dem, som er her på vegne af selve kongen af Danmark.

Givet i Flensborg den 14. april.

Ludovicus de Cattaneis fra Verona, doktor i retsvidenskab, rådgiver og udsending for den ophøjede herre, hr. romernes konge og så videre.