1424. 17. april. Gottorp


Koncept til hertug Heinrich af Slesvigs brev, at han vil sende prokuratorer til Flensborg den næste dag for at besigtige Ludovicus de Cattaneis' fuldmagt.

Tekst efter a.

Tekst

Salutem et omne bonum ♦

Pridie cum in civitate Lubicensi existeremus quandam patentem literam vestro ut dicitur signeto signatam recepimus inter cetera continentem quomodo certa potestate[A] a serenissimo domino nostro Romanorum etcetera rege semper Augusto in causis que inter illustrissimum principem et dominum dominum Ericum Dacie etcetera regem ex una et nos partibus ex altera vertuntur suffultus[1] de eadem nos sive nostros fideles erudire ac etiam alia referre curaretis ♦

Itaque extunc statim arrepto itinere continuatibus gressibus usque modo ad castrum nostrum Gottorp pervenimus ♦

Sed quia presentis temporis quo digne dominica passio recolitur securitas non nisi devotissimis sinit insistere speculacionibus / idcirco eidem tempori dignum duximus quo ad personalem nostrum adventum vobiscum de presenti indulgere / hac siquidem ratione[2] moti nichilominus nostros fideles die crastina[3] ad vestram dirigemus personam dirigemus hos nempe poteritis si placeat et de vestra potestate quam asseritis et de aliis informare et demum si opus fuerit hoc lugubri tempore in dei servicio transacto poterimus nos vobiscum in loco competenti convenire ♦

Datum in castro nostro Gottorp predicto m ccccxxiiii in crastino palmarum ♦

1. suffultus] herefter udstreget eandem nobis . 2. ratione] herefter to overstregede ord som lader til at være memorati nichilominus . 3. crastina] herefter overstreget videre argumenta apud .

Oversættelse

Hilsen og alt godt.

Da vi var i Lübeck i går, modtog vi et åbent brev påtrykt jeres signet, som det siges. I brevet står der, hvordan I med støtte i en vis fuldmagt fra vores allernådigste herre, romernes konge og så videre, altid forøger af riget, ønskede at undervise os eller vore repræsentanter i den sag, der pågår imellem den særdeles berømmelige fyrste og herre, hr. Erik, konge af Danmark og så videre, på den ene side og os på den anden, og fremdeles at meddele os andre ting.

Således brød vi straks op og begav os til vort slot Gottorp i ét stræk.

Men fordi lejdets tidsramme, inden for hvilken det er passende atter at fejre påskesøndag, ikke tillader at tage fat på spekulationer undtagen af gudsfrygtig art, har vi med hensyn til denne tidsramme besluttet at vente indtil videre, for såvidt angår vores personlige møde med jer, da vi jo er bevæget hertil af denne grund; ikke desto mindre vil vi sende vores betroede folk til jer i morgen. Disse kan I jo naturligvis informere såvel om jeres fuldmagt, som I hævder, som om de øvrige sager. Derfter kan vi, hvis det virkelig skulle være nødvendigt, indfinde os hos jer på et passende sted, efter gudstjenesten er overstået i denne sørgelige tid.

Givet på vort førnævnte slot Gottorp 1424 dagen efter palmesøndag.