[1424]. 18. april. Flensborg


Ludovicus de Cattaneis skriver til hertug Heinrich med en opfordring til at indfinde sig i Flensborg den følgende dag.

Tekst efter A.

Tekst

Illustris princeps et magnifice domine / hodie mane illustris dominationis vestre accepi literas / per quas michi significatis / qualiter meis moti literis / vestros fideles hodie ad meam personam dirigetis / quos potero de mea potestate[A] / et aliis informare / et demum si opus fuerit / poterimus simul in loco competenti convenire \ quibus literis vestre dominationis visis et perlectis valde gavisus sum / sperans ea celeriter exequi posse / que michi serenissimus ac justissimus dominus noster dominus Romanorum rex commisit pro pace et bona concordia fienda inter illustrissimum dominum dominum regem Dacie / et illustrem dominationem vestram illustresque fratres vestros . ♦

Sed postquam secure potestis / et sine ulla suspicione ad hanc terram Flensborg accedere / et stare / et inde redire / maxime precor et supplico / ut personaliter die crastina huc accedere dignemini \ ut dominationi vestre commissionem meam ostendere possim \ et loqui multa / que michi prefatus serenissimus dominus noster Romanorum etcetera rex injunxit ♦

Ego enim valde melius / et facilius potero cum dominatione vestra / quam cum procuratoribus aut fidelibus vestris tractare / et expedire ea que in his partibus agere habeo . ♦

Venite ergo precor / quia etiam si vestri ut scribitis / hodie huc accedant / expectabo tamen ut cras illustris dominatio vestra huc veniat / quoniam si placebit etiam eodem die possetis ad propria reverti . ♦

Et licet tempus sit lugubre propter sanctissimam passionem dominicam / non debeat hoc deficere / quia nil magis deo acceptum et nil laudabilius fieri potest / quam discordias et guerras dirimere / pacemque omni populo delectabilem procurare ♦

Et si expedire putatis ut obviam vobis aliquos mittam / premittere placeat aliquem vestrum fidum / qui michi adventum vestrum nuntiet / et bonum conductum ordinabo / ac vestre illustri dominationi mittam . ♦

Datum Flensborg die martis xviij aprilis ♦

Ludovicus de Cattaneys legum doctor serenissimi domini nostri Romanorum etcetera regis consiliarius et comissarius ♦.

Oversættelse

Berømmelige fyrste og stormægtige herre! I morges modtog vi jeres berømmelige herskabs skrivelse, i hvilken I tilkendegiver over for mig, hvorledes I bevæget af min skrivelse i dag sender mig jeres betroede folk, som jeg vil kunne informere om min fuldmagt og andet, og omsider, hvis det er nødvendigt, vil vi kunne mødes på et passende sted. Jeg blev meget glad efter at have gennemlæst jeres herskabs skrivelse, idet jeg håbede hurtigt at kunne udføre de ting, som vores ophøjede og særdeles retfærdige herre, hr. romernes konge har overdraget mig med henblik på at skabe fred og god forståelse imellem den særdeles berømmelige herre, hr. kongen af Danmark og jeres berømmelige herskab og jeres højbårne brødre.

Men eftersom I med sikkerhed og uden nogen form for mistanke kan begive jer til Flensborgs distrikt, forblive her og atter drage afsted, beder jeg jer på det indstændigste om, at I i morgen vil værdiges personligt at begive jer hertil, for at jeg kan fremvise jeres herskab mit kommissorium og tale om andre ting med jer, som førnævnte vores allernådigste hr. romernes konge og så videre har pålagt mig.

Jeg vil nemlig meget nemmere og bedre kunne forhandle og afvikle de ting, som jeg har at gøre i disse egne, med jeres herskab end med jeres prokuratorer eller jeres betroede folk.

Derfor beder jeg: Kom! Også hvis, som I skriver, jeres folk når hertil i dag; jeg forventer ikke desto mindre, at jeres berømmelige herskab kommer, eftersom I også kan vende hjem samme dag, hvis det passer jer.

Og selv om tiden er sørgelig på grund af Herrens allerhelligste lidelse[B], bør dette ikke være en hindring, eftersom intet kan gøres til mere velbehag og ros for Gud end at bilægge krige og stridigheder og tilvejebringe den fred, der er elsket af al folket.

Og hvis I synes det gavner, at jeg sender jer nogen i møde, send da en af jeres betroede folk i forvejen, som kan meddele mig jeres ankomst, og jeg vil da foranstalte frit lejde og sende det til jeres herskab.

Givet i Flensborg tirsdag den 18. april.

Ludovicus de Cattaneis, doktor i retsvidenskab, rådgiver og udsending for vor ophøjede herre, romernes konge.

B. Påskeugen (den stille uge) faldt i 1424 i dagene 16.-23. april..