1424. 20. april .


Skiftebrev imellem Morten Jepsen ((Seefeld) til Refsnæs) og Lave Mogensen ((Galt) til Rørbæk) efter fru Kirsten (Mogensdatter (Galt)), som var Lave Mogensens søster og Morten Jepsens hustru.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

It pergementes schiftebref mellom Morten Jepszøn oc Lauge Mogenszøn [1] efter fru Kiersten , som vaar Laffue Mogensønsz søster oc Morthen Jepszensz husfrue, under dato 1424 thorsdagen for paasche.

1. Lauge Mogenszøn ] herefter er i reg. l.l. tilføjet som af vaabenet siunes at haffue veret en Galtt.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.