1424. 21. april. Flensborg


Den kejserlige udsending Ludovicus de Cattaneis oversender en kopi af sin mandatskrivelse til hertug Heinrich af Slesvig og anmoder om lejdeskrivelse til kongens forhandlere.

Tekst efter A.

Tekst

Illustris princeps et magnifice domine / heri sero in crepusculo vestras recepi litteras / per quas copiam mee commissionis vestra dominatio postulat etcetera ♦

Quibus respondeo quod ipsam copiam pridie per vestros huc missos vestre dominationi prefate transmisissem libentissime pro rei expeditione / sed quia nec litteras vestras nec mandatum aliquid ostenderunt / desuper a me requisiti / id defecit . ♦

Nunc autem ad vestre dominationis petitionem et mandatum per vestrarum litterarum exhibitorem copiam ipsius presentibus inclusam vobis transmitto . ut super illa aliisque peragendis possit dominatio vestra premeditari / et mihi commissum negotium celerius expediri . ♦

Salvumconductum autem pro istis dominis procuratibus[1] scilicet domini regis Dacie / postulatum / prout vestra dominatio scribit die crastina exspecto / in forma plenissima / ut nulla possit oriri suspicio que me habeat retardare / de quo sic supplicatur ♦

Ego autem sicut sensi vestram dominationem venisse Gottorp . statim me illuc ad vestri presentiam contulissem libenti animo / nisi quia per ea que michi incumbunt et commissa sunt prout videbetis ex copia ipsa cum dominationi vestra ac ipsis procuratoribus regiis aliqua tractare loquique habeo simul / que aliter fieri / longum fuisset . ♦

Datum in Flensborg die xxia aprilis

Ludovicus de Cattaneis legum doctor consiliarius et serenissimi domini nostri domini Sigismundi Romanorum etcetera regis commissarius.

1. procuratibus] procuratis A.

Oversættelse

Strålende fyrste og storartede herre! I går aftes ved skumringstid modtog jeg jeres brev, i hvilket jeres herskab anmodede om en kopi af mit kommissorium osv.

Hertil svarer jeg, at jeg gerne havde sendt en kopi førhen til jeres herskab med dem, som I havde sendt til at tage sig af sagen, men fordi de på min forespørgsel hverken kunne fremvise jeres brev eller et mandat, kunne fremsendelse af kopien ikke finde sted.

Nu, derimod, sender jeg jer en kopi inkluderet i dette brev på jeres herskabs anmodning og på mandat fremlagt af jeres brevviser, for at jeres herskab kan tænke nøjere over denne, og for at den mig betroede forretning kan afvikles hurtigere.

Men jeg forventer i morgen den anmodede skrivelse med frit lejde for selve herrerne, dvs. hr. kongen af Danmarks forhandlere, således som jeres herskab skriver, og dette i den fulde form, så ingen mistanke kan opstå, der kan holde mig tilbage; herom anmodes jeres herskab.

Men da jeg hørte, at jeres herskab var kommet til Gottorp, ville jeg straks have begivet mig derhen med beredvilligt sind, hvis ikke det var fordi jeg formedelst det, der påhviler mig og er mig blevet betroet - og dette vil I selv kunne forvisse jer om i kopien - på en eller anden måde er nødt til at tale med jeres herskab og de kongelige prokuratorer samtidigt; at gøre dette anderledes var blevet for langtrukkent.

Givet i Flensborg den 21. april.

Ludovicus de Cattaneis, rådgiver og doktor i retsvidenskab og vor allernådigste herres, hr. Sigismund, Romernes konge osv., udsending.