1424. 8. maj. Gottorp


Hertug Heinrich meddeler Ludovicus de Cattaneis, at han den følgende dag vil sende ambassadører til Flensborg.

Tekst efter Aa1.

Tekst

Teksten er mut. mut. identisk med 14240508001 frem til

Datum in castro nostro Gottorp anno Domini MCCCCXXIIII, feria secunda post Dominicam, qua cantatur misericordias Domini, nostro sub sigillo ♦

Teksten afsluttes med skrivers egenhændige bemærkning

Que litera fuit presentata, ut supra etcetera. ♦

Oversættelse

Teksten er med ubetydelige afvigelser identisk med 14240508001 frem til

Givet under vort segl på vort slot Gottorp i det Herrens år 1424 mandagen efter den søndag, hvor der synges 'Herrens Barmhjertighed'.

Teksten afsluttes med skrivers egenhændige bemærkning

Dette brev blev fremlagt således som angivet ovenfor og så videre.