1424. 9. maj. Gottorp


Hertug Heinrich udsteder fuldmagt til sine udsendinge Nicolaus Sacchow og Marquard Vlotow til mødet i Flensborg samme dag, cf. 14240509002.

Tekst efter Aa1.

Tekst

Teksten er mut. mut. identisk med 14240509002. Den afsluttes af skrivers egenhændige bemærkning

Que quidem mandati litera sigillata erat sigillo solito dicti Domini Ducis etcetera. Sequitur eadem litera in latino: Nos Hinricus Dei gracia Dux Sleswicensis etcetera vt in registro. ♦

Oversættelse

Teksten er med ubetydelige varianter identisk med 14240509002. Den afsluttes af skrivers egenhændige bemærkning

Denne mandatskrivelse er beseglet med hr. hertugens og så videre sædvanlige segl og ordlyden følger således i registeret på latin: Nos Hinricus Dei gracia Dux Sleswicensis etcetera .