1424. 9. maj - 1424. 27. juni. Flensborg


Biskop Lave af Viborg aflægger vidnesbyrd om Slesvigs tilhørsforhold til Danmarks rige. Vidnesbyrdet er det andet af 15.

Teksten stemmer mutatis mutandis overens med det første vidnesbyrd, cf. 14240509004