1424. 9. maj - 1424. 27. juni. Flensborg


Anders Jakobsen Lunge, ridder, aflægger vidnesbyrd om Slesvigs tilhørsforhold til Danmarks rige.

Teksten stemmer mutatis mutandis overens med det første vidnesbyrd, cf. 14240509004