1424. 9. maj - 1424. 27. juni. Flensborg


Oluf, abbed i Ryd kloster, aflægger vidnesbyrd om Slesvigs tilhørsforhold til Danmarks rige. Vidnesbyrdet er nr. 11 af 15.

Teksten stemmer mutatis mutandis overens med det første vidnesbyrd, cf. 14240509004