1424. 14. maj.


Peder Bastover i Landskrona skøder anden halvdel af Kuntzes badstue i Malmø til Skt. Peders kirke sammesteds.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Päder Bastofveres i landzcrone åth föreskrefne kyrckia gifne skiöte eller säljobreef på dhen andra halfdelen till fornämpde Kuntzes badstugu[1] och bygning liggiande i Malmöe. Datum dominica qua cantatur officium jubilate som meenas wara den 21 aprilis 1424[2] .

b) Pehr Badstufwares i Landzcrone uthgifne donations breef åth sancti Pädhers kyrckia i Malmöe angaende halfdeelen af een badstugu kallad Kuntzæ badstugun med dess tilliggende byggningh. Datum 1425.

2. 21 aprilis 1424] Skriveren tager åbenlyst fejl. I 1424 faldt Jubilate på den 14. maj.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.