1424. 21. maj. Heiligenhafen


Byen Heiligenhafens vidnesbyrd om de holstenske grevers adkomst til hertugdømmet Slesvig.

Udtog efter Aa1.

Tekst

Deme alder dorchluchtighesten Fursten vnnd hochgebornen Heren Sighemunde Romischen Koninghe to allen tiden merer des Rikes to Vngeren, Behemen, Dalmacien, Croacien etc. Koninghe vnseme gnedighesten leuen Heren vnnd vortmer alden ghennen de dessen breff zeen edder hören lesen enbede wy Borgermestere vnnd Radmanne der Stad Hilghenhauene vnsen odmodighen willighen Denst unnd wes wy gudes vormoghen openbare betughende an crafft dysses breues dat vns witlik war (etc. = Neustadts vidnesbyrd af samme dato, 14240521001).

Oversættelse

Til den særdeles berømmelige og højbårne herre, hr. Sigismund, romersk konge, forøger af riget til alle tider, konge af Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien osv., vor nådige kære herre, og fremdeles alle folk, der ser dette brev eller hører det læse, oversender vi borgmestre og rådmænd i byen Heiligenhafen vor ydmyge villige tjeneste og hvad godt, vi formår. Vi bevidner i kraft af dette brev, at (osv. = Neustadts vidnesbyrd af samme dato, 14240521001).