1424. 24. maj.


Det pavelige kancellis optegnelse om at pave Martin 5. udnævner Ulrik Stygge, kannik i Århus, til biskop samme sted.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

[1424] Die mercurii 9. kal. junii provisum est ecclesie Arusiensi in Dacia vacanti per mortem de persona Ulrici Stube[1] dicte ecclesie canonici electi.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.