1424. 24. maj. Rom


Pave Martin 5. annullerer Århus domkapitels valg af Ulrik Stygge til biskop samme sted, idet han tidligere har reserveret sig retten til at tildele embeder i denne kirke, og han udnævner Ulrik Stygge til biskop. Ved lignende skrivelser bekendtgøres det også for kapitlet, gejstligheden og menigheden i Århus samt domkirkens undergivne, og for ærkebiskoppen i Lund og kong Erik.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.; den ved henvisning til APD og Dipl. Dan. supplerede tekst svarer ikke nøjagtig til ordlyden, men er af samme indhold.

Tekst

Ulrico electo Arusiensi.

Apostolatus officium etc.

Dudum siquidem, Boetio episcopo Arusiensi regimini Arusiensis ecclesie presidente, provisionem ipsius ecclesie dispositioni nostre reserva[vimus].

Postmodum vero, prefata ecclesia per obitum ipsius Boetii episcopi pastoris solatio destituta, capitulum eiusdem ecclesie, reservationis predicte forsan ignari, te, tunc canonicum dicte ecclesie in sacerdotio constitutum, in Arusiensem episcopum, licet de facto, concorditer elegerunt, tuque, reservationis eiusdem similiter inscius, electioni huiusmodi, illius tibi presentato decreto, consensisti, etiam de facto, ac demum, reservatione prefata ad tuam deducta notitiam, huiusmodi electionis negotium proponi fecisti in consistorio coram nobis.

Nos igitur, electionem ipsam et quecunque inde secuta utpote contra reservationem predictam de facto attemptata irrita, prout erant, et inania reputantes .... [etc. = APD II 71 nr. 873, Dipl. Dan. 4. rk. VI nr. 89], ad te . . . direximus oculos nostre mentis . . .[etc. = APD II 71 nr. 873, Dipl. Dan. 4. rk. VI nr. 89][ac] de persona tua eidem ecclesie providemus ....

Datum Rome apud ss. Apostolos 9. kal. junii anno 7.

Simili modo Capitulo ecclesie Arusiensis. Clero civitatis et diocesis Arusiensis. Populo [civitatis et diocesis Arusiensis. Universis vasallis ecclesie Arusiensis. Archiepiscopo Lundensi. Erico regi Dacie.]

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.