1424. 1. juni. Winsen


Winsens vidnesbyrd om den holstenske greveslægts adkomst til hertugdømmet Slesvig.

Tekst efter A.

Tekst

Serenissimo principi et invictissimo domino domino Sigismundo divina favente clementia Romanorum regi semper Augusto ac Ungarie Bohemie Dalmatie Croatie etcetera regi domino nostro graciosissimo omnibusque aliis et singulis ad quos presentes literas nostras pervenire contigerit conjunctim vel divisim proconsules et consules opidi Winsen in dyocesi Verdensi situati cum humilimis nostris obsequiis reverenciam debitam et honorem ♦

Ad vestre majestatis regie ac aliorum quorumcumque presentes literas nostras intuentium deducimus noticiam . quod in Almania bassa prope regnum Dacie a tanto tempore et per tantum tempus cujus initii seu contrarii memoria hominum non existit fuit esseque consvevit et hodie est quidam ducatus vocatus communiter et nominatus ducatus Sleswicenis alias dictus Jucie a prefato regno et ducatibus circumvicinis realiter distinctus quem quidem ducatum quondam dominus Gherardus dux Sleswicensis Holtzatie Stormarie et in Schowenborgh comes bone memorie pater illustrium principum et dominorum dominorum Hinrici Adolphi et Gherrardi modernorum ducum Sleswicensium ac Holtzacie Stormarie et in Schowenborgh comitum cum civitate Sleswicensi ac opido Vlensborg Hadersleue Oppenra Ekerenvorde Lutkentunderen ac castris Gottorpe Nyehus Hadersleue Lutkentunderen Oppenra Sunderborgh Norborgh Erre ac terris Erre et Eyderstede usque in finem vite sue tenuit et possedit pacifice et quiete quodqe ducatus civitas opida . castra et terre predicte per et post obitum dicti quondam domini Gherardi ducis ad[1] prefatos dominos Hinricum Adolphum et Gherardum fratres legitimos ejusdem domini Gherardi filios paterno et hereditario jure fuerunt devoluti ac hujusmodi ducatum civitatem opida castra et terras predictas memorati domini Hinricus Adolphus et Gherardus duces ex tunc jure hereditario et paterno tenuerunt et possiderunt salvis litibus controversiis et questionibus inter illustrissimum principem et dominum dominum Ericum Dacie Swicie et Norwegie regem ac prefatos dominos Hinricum Adolphum et Gherardum duces super ducatu terris opidis et castris pretactis demum subortis ♦

Et quia premissa omnia et singula vera sunt ac de eis fuit et est publica vox et fama credulitas et opinio hominum in ducatu predicto et locis circumvicinis commorantium ideoque in de et super premissis omnibus et singulis mediis nostris juramentis testimonium perhibemus ♦

In quorum omnium et singulorum <evidentiam>[2] sigillum nostrum presentibus scienter est appensum ♦

Datum anno domini millesimo quadringentesimo vicesimoquarto ipso die ascencionis domini ♦

1. ad] et A. 2. <evidentiam>] Mgl. A.

Oversættelse

Den særdeles berømmelige og ubesejrede herre, hr. Sigismund, af Guds gunstige barmhjertighed romernes konge, altid ophøjet, og konge af Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien osv., vor allernådigste herre, og alle og enhver, hvem dette brev måtte nå frem til, samlet eller hver for sig, borgmestre og rådmænd i byen Winsen i Verden stift pligtskyldig ærbødighed og ære med vores allerydmygste lydighed.

Vi vil gøre jeres kongelige majestæt og alle andre, der ser nærværende brev, opmærksom på, at der i Nordtyskland lige ved Danmarks rige i dag befinder sig et vist hertugdømme almindeligvis kaldet Slesvig eller Jylland, virkeligt adskilt fra nævnte rige og de omgivende hertugdømmer, hvilket har været tilfældet i så lang tid, at ingen kan huske andet. Afdøde hr. Gerhard, hertug af Slesvig og greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg, saligt minde, fader til de berømmelige fyrster og herrer, hr. Heinrich, hr. Adolf og hr. Gerhard, de nuværende hertuger af Slesvig og grever af Holsten, Stormarn og Schauenburg, besad roligt og fredeligt og havde til sit livs ende dette hertugdømme i besiddelse med byen Slesvig, landsbyerne Flensborg, Haderslev, Åbenrå, Eckernförde, Tønder og slottene Gottorp, Nyhus, Haderslev, Tønder, Åbenrå, Sønderborg, Nordborg, Ærø og distrikterne Ærø og Ejdersted. Og vi bevidner, at hertugdømmet, byen og landsbyerne, slottene og førnævnte lande ved og efter nævnte hr. hertug Gerhards død ved den fædrene arveret tilfaldt førnævnte herrer, brødrene Heinrich, Adolf og Gerhard, samme hr. Gerhards legitime sønner, og disse holdt og besad som hertuger førnævnte hertugdømme, by, landsbyer, slotte og lande med fædrene arveret, undtagen efter det tidspunkt, da først stridighederne, uenighederne og sagerne angående førnævnte hertugdømme, lande, landsbyer og slotte var opstået imellem den særdeles berømmelige fyrste og herre, hr. Erik, konge af Danmark, Sverige og Norge, og førnævnte herrer, hertugerne Heinrich, Adolf og Gerhard.

Og fordi alt førnævnte er sandheden; fordi det er offentligt kendt; fordi det er den almindelige tro og mening hos de mennesker, der bor i førnævnte hertugdømme og de omgivende steder; fordi det forholder sig sådan i helheden og alle enkeltheder, fremviser vi vidnesbyrd herom med vores nærværende edsaflæggelser.

Til vidnesbyrd for alt dette, samlet og i sine enkeltheder, er vores segl med fuldt vidende blevet vedhæftet nærværende skrivelse.

Givet i det Herrens år 1424 på selve dagen for Herrens himmelfart.