1424. 4. juni. Uelsen


Byen Uelsens vidnesbyrd om de holstenske grevers adkomst til hertugdømmet Slesvig.

Tekst efter A.

Tekst

Deme alderdorluchtigesten ffursten vnde hochgebornen heren hern Sigimun de Romisschen konynghe to allen tijden merer des rykes tho Vngheren vnde Behemen Dalmacien Croacien etcetera konynge vnseme gnedighestern leuen heren . vnde vordmer alden ghennen dee dessen bref seen edder horen lesen sobede wij borghermestere vnde radmanne der stad Vlsen vnsen odmodighen denst vnde wes wij gudes vormoghen . openbare . tho betughende an craft desses breues . dat vns witlik war openbar vnde kundich is na eneme openbare gherochte van langhen olden iaren vorleden dat dat hertochdom tho Sleswik anders gheheten tho Judlande eyn sunderich herschop vnde hertochdom ghewesen heft vnde noch is van anderen herschoppen darumme beleghen mit sinen endescheden vnde eghendom ghescheden vnde besundert vnde also beseten wandaghes der hochgebornen fursten vnde heren hern Hinrikes . Alues vnde Gherdes nu leuendigher hertoghen tho Sleswik vn<de> greuen to Holsten olderen vnde ouerolderuadere vnde sunderen besad wandaghes hertoch Gherd zeligher dechnisse der vorscreuenen dryer leuendigher hertoghen vader dat sulue hertochdom twusschen der greueschop to Holsten vnde deme ryke to Denemarke sunder middel gheleghen bette an den ende sines leuendes vnde desuluen leuendighen dre hertoghen ok bezeten hebben rouweliken vnde mit vrede wente in de tijd dat de dorchluchtigheste furste vnde here her Erik to Denemarken etcetera konyngh se mid kryghe vnde orlighe heft beuallen ♦

Alle desse vorscreuenen stucke tughe wij borgermestere vnde radmanne vorbenomede vmme witlicheit vnde warheit willen vnder vnser stad anhanghede ingezeghele vor dessen bref de ghescreuen is na godes bort verteynhundert vnde an deme vervndetwintighesten jare des sondaghes vor pinxsten ♦

Oversættelse

Til den særdeles berømmelige og højbårne herre, hr. Sigismund, romersk konge, forøger af riget til alle tider, konge af Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien osv., vor nådige kære herre, og fremdeles alle folk, der ser dette brev eller hører det læse, byder vi borgmestre og rådmænd i byen Uelsen vor ydmyge villige tjeneste og hvad godt, vi formår. Vi bevidner åbent i kraft af dette brev, at det er os vitterligt, sandt, åbenbart og kendt fra et ældgammelt ry, at hertugdømmet Slesvig, også kaldet Jylland, har været og fremdeles er et selvstændigt herre- og hertugdømme, aldeles adskilt fra de øvrige omkringliggende stater med sine grænseskel og sine ejendomme. Og således besad bedstefaderen og oldefaderen til de højbårne fyrster og herrer, hr. Heinrich, hr. Adolf og hr. Gerhard, nuværende hertuger af Slesvig og grever af Holsten, førhen dette hertugdømme, og særligt besad deres far, hertug Gerhard, salig ihukommelse, hertugdømmet imellem grevskabet Holsten og Danmarks rige til sit livs ende, og samme nuværende tre hertuger har besiddet det roligt og fredeligt, indtil den særdeles berømmelige fyrste og herre, hr. Erik, konge af Danmark osv., overfaldt dem med krig og felttog.

Alle disse punkter bevidner vi førnævnte borgmestre og rådmænd for vitterligheds og sandheds skyld under vor bys segl, som er hængt for dette brev. Givet og skrevet den første søndag før pinse i år 1424 efter Herrens fødsel.