1424. 13. juni.


Torsten Budde af Døllefjelde, Klaus (Torstensen) Budde af Sakskøbing og (Jens) Brun Fløj af Døllefjelde skøder Niels Madsen (Gøye) af Geltofte alt deres gods i Flintinge og Flintinge fang.

Tekst efter reg.

Tekst

d. Først ith breff att Torstenn Bude aff Døllefeld Claus Bude aff Saxkiøbing oc Brun Fløff aff[1] Døllefelde skøde Niels Mattsøn aff Gieltoffte all deris gods y Flintinge oc Flinntinge fang / ♦

Datum tredie pintz dag mcdxxiiij / ♦

1. aff] att, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.