1424. 27. juni eller 6. juli. Gallicano nel Lazio


Pave Martin 5. imødekommer en ansøgning af Peder Jensen, klerk i Roskilde og evig vikar i Århus, om at overdrage ham kanonikat og præbende (Kristi legems alter) i Århus, som står ledigt efter Niels Rafius’ død, skønt han i forvejen har et evigt vikariat samme sted, og skønt Jens Magnussen har besiddet kanonikatet og præbendet i flere år.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l., som følger Aa.

Tekst

Supplicat Petrus Johannis clericus Roskildensis diocesis perpetuus vicarius in ecclesia Arusiensi[1] , quatenus sibi de canonicatu et prebenda administrationis corporis Christi in ecclesia Arusiensi vacantibus per mortem Nicolai Rafii[2] [fructus 6 mr.] dignemini providere, non obstantibus, quod quidam Johannes Magni eosdem per decem[3] annos detinuit occupatos, ac dicta perpetua vicaria, quam obtinet [fructus 5 mr.].

Concessum.

Datum Gallicani Penestrine diocesis 5. kal. julii[4] anno 7.

1. perpetuus vicarius in ecclesia Arusiensi] Udeladt i Ab. 3. decem] duos annos et ultra, Ab. 4. 5. kal. julii] pridie non. julii, Ab.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.