1424. 29. juni.


Karen Madsdatter, enke efter hr. Aksel Mogensen (Gøye), pantsætter en gård i Rørbæk til sin søn Mogens (Akselsen) Gøye for 15 lødige mark engelsk og lybsk sølv.

Tekst efter reg.

Tekst

a. Item ith breff att Carine Matzdotther her Axell Mogennsøns effterleffuerske pannttsetter sinn sønn Mogens Gøye en gaard y Rørbeck for xv lødig marck god huid sølff enngelske oc sølff lubske / ♦

Datum sankt Peders oc Pouils dag / mcdxxiiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.