1424. 23. august.


Hr. Jon Lille giver hans Skelle fuldmagt til bortsalg af gods i Hviding herred.

Tekst efter A

Tekst

Alle mæn thette breff see æller høre læse helser jec Joon Lille rydder ewinnelic meth guth ♦

Oc kungøret alle mæn at jec giffuer thenne breffuiser een welboren man mynre oom Johan Skelle wepner full mact/. at sælye oc skøde æller pant sættæ all myn rætichet. som jec hauer j thet gotz som ligger j Søndernes by j Brødnes soghen pa hwelket gotz som en man bothe[1] som heed Brod

In Cuius rei testimonium Sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet domini[2] Andree Brok canonici Ripensis Josep Jensøn proconsulis et Slaueker civis Ripensis presentibus est appensum ♦

Datum anno domini m° ccccxxiiiito vigilia beati Bartholomei apostoli

1. bothe] herefter slettet pa (gennemstreget), A. 2. domini] herefter slettet Iohanni (gennemstreget), A.

Oversættelse

Jeg, Jon Lille, ridder, hilser evindelig med Gud alle mænd, der ser eller hører læst dette brev.

Og jeg bekendtgør for alle mænd, at jeg giver til denne brevviser, en velbåren mand, min kære morbroder, Hans Skelle, væbner, fuldmagt til at sælge og skøde eller pantsætte al min rettighed, som jeg har i det gods, som ligger i Søndernæs by i Brøns sogn, i hvilket gods der boede en mand, som hed Brod.

Til vidnesbyrd om dette er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende forstandige mænd, nemlig hr. Anders Brok, kannik i Ribe, Jakob Jakobsen, borgmester, og Slaveker, borger i Ribe.

Givet i det Herrens år 1424 aftenen før apostlen Skt. Bartholomæus’ dag