1424. 23. oktober. Rom, Santa Maria Maggiore


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Johannes Scroder de Borch, evig vikar i Schwerin, om provision på kanonikat og præbende i Lübeck, skønt han i forvejen bl.a. fører proces om sognekirken i Petersdorf på Femern i Odense stift, som han i mere end tre år ikke har oppebåret indtægter af.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. bevilger en supplik af Johannes Scroder de Borch[1] perpetuus vicarius in ecclesia Zwerinensi om provision på kanonikat og præbende i Lübeck, skønt han i forvejen bl.a. super parrochiali ecclesia in Peterstorp Ottoniensis diocesis litigat et de qua infra triennum et ultra nullos fructus percepit [fructus 14 mr.].

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.