1424. 1. november. [Ribe]


Kristian Thomsen (Frille), væbner, har givet Eggert Kristiansen en ager i Øster Vedsted svarende til ½ ørtug jord, som ligger på Spjelde nord for toften mellem jord tilhørende Vor Frue Kirke og Skt. Peters og Pouls Kapel. Kristian Thomsen har fået denne toft i mageskifte fra Eggert Kristiansen.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff see eller høre helser iek Cristern Thomessøn awabn ewinneligh meth wor herre

Jech kwngør thet allæ men / ath iek hawer vnt een beschethen man Eggert Cristernsøn een agger pa Østerwetstet march ther een half[1] ørtwgh land ær liggendes pa Spiallæ nordhen fore then tofft / ther ligger mellæ War Frwe kirkæ iorth och sancti Pethers och santi Pawels capellæ iorth ♦

Hwilken tofft iek hawer igen til magheschifft aff forde Eggerth Cristernsøn ewinneligh ath eyæ ♦

Ther ywer tilbinder iech mek och mynæ arwinghe atfri och ath frælsæ fornefnde Eggerd Cristernsøn och hanss arwinghe forfnefnde agger a hwer mandss tiltalæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet Lydekini Hartlefsøn et Haquini Woltersøn consulum Ripensium presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mocdoxxiiiito die omnium sanctorum ♦

1. half] I marg., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.