1424. 1. november. Hessel


Jens Olufsen (Godov) af Hessel erklærer, at han kun har haft Ordrup til leje af Aksel (Pedersen (Thott)). Da Jens Olufsen fik Ordrup til pant af sin broder Jakob Jensen, kom ejendommen ikke ud af Aksel Pedersens eje. Ikke desto mindre lod Anders Jakobsen og Jørgen Rud sig indføre i Ordrup den første mandag i fasten for tre år siden og smed Jens Olufsen ud, mens Aksel Pedersen var udenlands i kongens ærinde.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men som thette breff seer æller høre kungører jech Jesse Olefsøn[1] aff Hæsle ath iech wetherkennes thet meth thette myt opne breff ath Orthorp aldri kom wd aff her Axsels wære fra then første dagh han thet j pant fik aff min brother Jeppe Jenssøn anderlunde vden som fornefnde min brother thet leythe aff hanum swo lenge han leffthe oc jec thet sithen j leyæ haffthe aff forde her Axsel til then dagh som her Anders Jeypssøn oc her Jøryen Rwd them lode jn føre swo som war then første mandagh j faste swosom nw wor ower thry aar / oc mic wtkastethe methen her Axsel vde wor aff landeth j min hærres ærende swosom gothe men wæl widerlicht ære the ther om kring besiddende ære

Til en ydermere forwaringe oc mere stathfestelse hauer iec myt jngcile hængdh fore thette breff meth andre gothe mæns jngcilæ swosom ære Lange Jenss af Groweløt Nesse Olefsøn oc Michel Thordssøn

Giueth vnder wors herres føthzele aar / thusende aar fire hundrethe aar tyuwe aar pa thet fiærthe aar alle hælghene dagh j Hæsle screueth[2]

2. j Hæsle screueth] Indvist efter Giueth, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.